Accidente iunie 2017

Cauzele faptelor sunt examinate în mod regulat pentru a putea reduce riscul reapariției lor pe termen lung. Rezultatele cercetării arată clar că cauzele accidentelor sunt adesea o modalitate diferită de a trece cu vederea esența siguranței mașinii. Probleme legate de utilizarea și funcționarea incorectă a mașinilor apar la toate nivelurile ciclului lor de viață. Acest lucru se datorează etapei de specificații, când și proiectarea, producția, operarea, întreținerea, modificarea etc.

Certificarea mașinii suferă de eliminarea pericolelor care pot apărea în mediul de muncă. Mașinile care primesc certificatele utilizate sunt testate și testate pentru adecvarea producției. Caracteristicile și elementele individuale sunt testate. Principiul de lucru este analizat, iar descrierile pe care le creează facilitează atragerea corectă a instituțiilor și dispozitivelor din departament. Necesitatea certificatelor de către o organizație și accesorii provine în principal din legislația UE: directive aplicabile, reglementări interne etc.

Hallu MotionHallu Motion - O soluție eficientă pentru haluci, fără a fi supusă unei intervenții chirurgicale!

Personalul de încredere și igienă are posibilitatea de a participa la cursuri și exerciții în domeniul certificării utilajelor. Cunoașterea, sentimentul și arta organizate la momentul acestor costuri și instruire contribuie la reducerea constantă a procentului de accidente la locul de muncă, atât fatale, cât și excepționale. Participarea la cursuri și instruire la nivel de certificare a mașinilor și accesoriilor aduce o serie întreagă de beneficii proprietarilor. Oaspeții educați reprezintă o garanție a proprietății corespunzătoare de la mașini și menținerea normelor de securitate și sănătate în muncă.