Audit de siguranta la piscina

Sistemele de protecție împotriva exploziei sunt un sistem de protecție împotriva exploziei care are șase activități de bază. Deoarece fiecare întreprindere industrială trebuie să fie luată în considerare individual, domeniul final al acțiunilor necesare este selectat pe baza unui audit de siguranță împotriva exploziei. Este important să existe un mod pentru dispozitive proprii, fragmente de plante și întregi instalații imense de producție.

Sistemul de securitate standard include:

Identificarea și totuși evaluarea amenințărilor.Dezvoltarea unei evaluări a riscului de explozie și, în cazul altor investiții, încă în stare.Desemnarea zonelor cu risc de explozie, succesul altor investiții, cât de mult și în faza de proiectare.Pregătirea unui document care protejează împotriva exploziei.Prevenirea, adică limitarea riscului unei exploziiVerificarea existenței și selectarea noilor instrumente și unități de proces pentru carte în anumite zone de pericol de explozie.Reducerea la minimum a surselor de aprindere a atmosferelor explozive prin utilizarea de soluții electrotehnice în pregătirea rezistenței la explozie, Panouri de schimb, corpuri de iluminat, casete și panouri responsabile de control, echipamente de comutare, întrerupătoare de siguranță.Reducerea la minimum a atmosferelor explozive prin instalarea sistemelor de extracție a prafului, aspirarii centrale și de ventilație.Limitarea efectelor unei explozii la un nivel sigurInstalarea sistemului de suprimare a explozieiInstalarea sistemului de salvare a exploziei.Instalarea sistemului de decuplare a exploziei.

Sfera de aplicare a sistemului de siguranță împotriva exploziei depinde de nevoile conștiente ale instalației industriale. În decizia finală, experții efectuează un audit de siguranță la explozie la instalațiile de proces, instalațiile și sălile care fac obiectul directivei ATEX. Drept urmare, se face un raport care identifică explicit punctele critice ale încăperilor testate. Acest raport are, de asemenea, un principiu pentru a determina domeniul de aplicare al sistemului în care va fi predat într-un anumit magazin de producție.