Formarea angajatilor din carti

Piața actualã este supusã unor modificãri constante, care creeazã nu numai noi propuneri, ci și alte modele de concurențã, în timp ce controlul financiar este aparatul care participã la stabilirea prioritãților financiare ale companiei. Concursul fãrã compromisuri motiveazã întreprinderile sã observe importante finanțe și sã reducã cheltuielile excesive. & Controlul financiar este un instrument de diagnosticare pentru planificarea, coordonarea și dirijarea costurilor de operare pentru a controla procesele de afaceri ale companiei. O viziune clarã a realitãții și a vitezei de reacție determinã brandurile și eficiența managementului, motiv pentru care companiile încearcã sã menținã o organizare rezonabilã a banilor lor. Tratamentele care se desfãșoarã în domeniul controlului financiar sunt, printre altele determinarea cererii de numerar, rentabilitatea tipurilor de finanțare a întreprinderilor, contul cursului de schimb și al profitului, și chiar lichiditatea economicã și analiza eficienței investițiilor de capital.

Sarcina controlului economic este de a confirma și menține lichiditatea financiarã a companiei, adicã capacitatea companiei de a îndeplini corect obligațiile de platã. Controlul financiar este exprimat în trei etape consecutive, și anume: faza de planificare, implementare și control, în care proiectarea și protecția sarcinilor individuale este pentru exercițiile managerului și managerului financiar, în timp ce faza de implementare este generatã de un trezorier. Controlul economic este ultimul în managementul afacerilor, când activitatea manifestã caracteristicile descentralizãrii, care se disting prin acordarea de competențe decizionale managerilor de nivel mediu și inferior, împreunã cu feedback-ul acestora cu privire la impactul producției lor asupra rezultatelor companiei.