Zona de pericol de explozie intr o camera cu baterii

https://slim-cho.eu/ro/

Explozia poate ajunge chiar și într-o atmosferă explozivă, adică conținând gaze, vapori sau praf. Și acest lucru durează de la adevăr în întreprinderile chimice, rezervoarele, rafinăriile, centralele electrice, magazinele de vopsitorie, uzinele chimice, instalațiile de ciment și o mulțime de altele noi, unde există produse de praf sau praf.

Deoarece în țările individuale ale Uniunii Europene, de mai mulți ani, reglementările de siguranță diferă semnificativ unele de altele și constituiau un obstacol mare în schimbul de mărfuri, acestea au fost introduse la unificare, introducând dispozitive care creau în așa-numitele zone pe cale de dispariție Marcaje ATEX

Care sunt marcajele ATEX prezente?Cerințele detaliate, descrise în reglementarea legală a Uniunii Europene, pe care orice produs trebuie să le facă în atmosfere explozive trebuie să acopere în cadrul acestei definiții. Cerințele care nu sunt acoperite de aceste părți pot fi reglementate intern în unele state membre ale Uniunii, nu pot și nu pot fi diferite, deoarece părțile UE nu pot înăspri cerințele.Fiecare dispozitiv destinat citirii în locuri potențial explozive trebuie marcat în conformitate cu dispozițiile introduse de directivă. Aceste marcaje determină o serie de simboluri care specifică diverși parametri necesari pentru aceste dispozitive. Și doar:Prin localizarea mărcii CE pe produs, producătorul declară că acest produs îndeplinește anumite cerințe ale directivei.Spațiile în care se spune că pericolul de explozie a fost emis pe suprafața pericolului. Desemnarea zonei de pericol informează, de asemenea, natura amenințării și puterea acesteia:- zona gazelor, lichidelor și a vaporilor acestora este marcată cu litera G- o zonă de praf combustibil - litera D.Apoi dispozitivele anti-explozie au fost eliberate în două grupuri:- școala și aceleași cursuri comandate în mine;- Grupul II este dispozitive dedicate lucrurilor la dimensiuni în medii cu risc de explozie de gaz, lichid sau praf.Următoarea clasificare determină gradul de etanșeitate a carcasei dispozitivului și rezistența la impact.Rezultatul este o clasă de temperatură precisă, adică temperatura maximă a suprafeței pe care poate funcționa dispozitivul.Care sunt avantajele utilizării ATEX:- asigurarea siguranței la birourile de producție;- limitarea pierderilor economice rezultate din posibile amenințări sau defalcări;- reducerea timpului de oprire în unități;- asigurarea calității cerute a dispozitivelor.